wschm_803.N.Emporia-1

Residence of Kos Harris family at 803 North Emporia Avenue. Courtesy: Wichita Photos